EXAMEN SOLAR-SPECIALIST

PV EXAMENS EN DIPLOMA'S

Voor al onze opleidingen ontvangt u een bewijs van deelname.

Als u de Solar-Allround & Solar-Design opleiding heeft gevolgd, dan kunt u bij ons, via Switch2Solar, het Solar-Examen doen voor het diploma “Solar-Specialist”.  In dit examen wordt de lesstof van de opleidingen Solar-Allround & Solar-Design getoetst.

Examen: Het examen bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het examen bestaat uit twintig vragen die uw kennis toetst, de vragen zijn zowel open als multiple-choice. Het tweede deel toetst of uw kennis kunt toepassen met behulp van een praktijkcasus. Voor het totale examen krijgt u drie uur de tijd. U behaalt het diploma geregistreerd Solar-Specialist als u voor beide onderdelen een voldoende scoort.

Als gediplomeerd Solar-Specialist wordt uw naam opgenomen in het register www.solar-specialist.nl. Voor opdrachtgevers dé bevestiging dat ze met een hoog opgeleide specialist in contact zijn. U ontvangt tevens het gebruiksrecht van het logo op briefpapier, visitekaartjes, autostickers, website, et cetera.

LET OP:  U kunt examen pas doen als u de twee modules: Solar-Allround & Solar-Design heeft gevolgd.

Inschrijven voor de volledige opleiding: €1.795,- | 3,5 dagen

DOOR WIE:

Switch2Solar

DOELGROEP:

Installateurs, ondernemers, (sales-/systeem-) engineers, inkopers, energieadviseurs

TIJD:

Halve dag –  09.00 – 12.00 uur

KOSTEN:

€350,- euro excl. BTW

INCLUSIEF:

Na inschrijvingng en betaling ontvangt u van ons een proefexamen

Data & locaties:

  • Woe 5 juni 2019 I Utrecht
  • Woe 25 juni 2019 I Antwerpen
  • Woe 3 juli 2019 |  Utrecht
  • Wo 25 september 2019 I Utrecht
  • Wo 23 oktober 2019 I  Utrecht
  • Wo 20 november 2019 I Utrecht
  • Wo 18 december 2019 I Utrecht

INSCHRIJVEN EXAMEN SOLAR-SPECIALIST

Ja, ik wil graag:
inschrijven voor het examen Solar-Specialistcontact omdat ik een vraag heb over het examen Solar-Specialist

Naam (*)

Bedrijfsnaam

Functie

Postadres (*): Straat en huisnummer of postbus

Postcode en Woonplaats (*)

Land

Telefoonnummer (*)

Uw e-mail adres (*)

Aantal personen (*)

Datum Examen Solar-Specialist (*)

Wat is uw kennisniveau?
Ik heb de Solar-Allround opleiding gevolgd;Ik heb de Solar-Design opleiding gevolgd.

Akkoord:(verplicht)
Ons privacy beleid is te downloaden via www.solarclarity.nl/privacy. Ik bevestig dat ik het privacy beleid heb gelezen. Ik ga ermee akkoord dat Solarclarity mijn informatie mag delen met het opleidingsinstituut: Switch2Solar.

Heeft u vragen over het examen? Dan kunt u die hier stellen: