FAQ

Telefoon icon

+ 31 (0)294 745 700

BEGRIPPEN

Wat betekent PV?

PV is de afkorting van Photo Voltaisch en staat voor het direct omzetten van (zon)licht in Elektrische energie.

Wat is salderen?

De meeste zonne-energie wordt overdag opgewekt als er zonlicht is. De opgewekte energie die op dat moment niet gebruikt wordt, wordt terug gestuurd naar het net. Andersom, neemt u de energie die u ’s avonds / ’s nachts gebruikt (als uw zonnepanelen niet werken) af bij uw energieleverancier. Uw meter houdt dit allemaal bij, en uw terug geleverde stroom wordt op uw jaarnota verrekend met de stroom die u afneemt van het net. Dit heet ‘saldering’

De opgewekte elektrische energie van de zonnepanelen wordt omgezet van gelijkstroom (DC) naar wisselstroom (AC), wat betekent dit?

DC Staat voor Direct Current, ofwel: Gelijkstroom. Een gelijkstroom is een elektrische stroom met een constante stroomrichting. Zonnepanelen, maar ook accu’s, en batterijen zijn voorbeelden van spanningsbronnen die gelijkstroom leveren.

Omdat elektriciteitsdistributie voor huishoudens via wisselstroom gaat, zal de opgewekte gelijkstroom (DC) dus moeten worden omgezet in Wisselstroom (AC).

AC staat voor Alternating Current, ofwel: Wisselstroom. Een wisselstroom is een elektrische stroom met een periodiek wisselende stroomrichting. De omvormer die bij het Zonne-energiesysteem geleverd wordt zet de gelijkstroom vervolgens om in Wisselstroom.

Bij zonnestroom bedraagt dit ongeveer 50 g / kWh en bij kolenstroom ongeveer 850 g / kWh. Door het gebruik van zonnepanelen wordt dus de uitstoot van CO2 beperkt.

Wat betekenen Wp & kWh

Wp: Wp staat voor ‘Watt piek’. Het Wp vermogen van een zonnepaneel is het vermogen dat het zonnepaneel afgeeft onder Standaard Test Condities (STC, ofwel: laboratorium condities). Dit wil zeggen: onder een Spectrum AM van 1,5, een celtemperatuur van 25º C een lichtinstraling van 1000 W / m².

kWh: Naast de joule is de kilowattuur (kWh) de meest gebruikte eenheid van energie. 1 kWh is 1000 Watt gedurende 1 uur; zo bedraagt de energie van een half uur onafgebroken stofzuigen met een machine van 2000W 1 kWh.

wat betekent poly kristallijn?

Poly Kristallijn is silicium dat bestaat uit meerdere kristallen. De kristalstructuur is soms regelmatig, dan weer minder regelmatig / niet gekristalliseerd. Een cel van polykristallijn silicium heeft een rendement tot ~ 17%. De cellen worden gemaakt van dunne plakjes (wafers) van een blok siliciumkristal dat in een gietvorm is uitgehard. De cellen zijn te herkennen aan de scherfachtige structuur en de rechte hoeken.

wat betekent mono kristallijn?

Ook bij monokristallijne zonnecellen wordt het silicium gesmolten. Alleen de afkoeling vindt plaats op een meer gecontroleerde wijze waardoor de kristallen allemaal dezelfde richting uit staan. Hierdoor produceren zij beter bij directe instraling.

Wat is MPP Tracking?

MPP staat voor Maximum Power Point, dit is het werkingspunt (combinatie van stroom en spanning) waarin het systeem / paneel het hoogste vermogen genereert (bij een gegeven instraling en temperatuur). De MPP Tracker houdt een zonne-energie installatie (ondanks wisselende instraling & temperatuur) continue is het maximale power point.

Wat is het rendement?

Het rendement van zonnepanelen geeft weer hoe winstgevend een investering in zonnepanelen is.

Wat is een Helling (-shoek)?

De hoek die een paneel ten opzichte van het horizontale vlak maakt.

DE KNOW-HOW VAN EEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM

Wat doet de omvormer:

Een omvormer zorgt er voor dat gelijkstroom, opgewekt door de zonnepanelen, wordt omgezet in Wisselstroom. Andere functies van de omvormer zijn Mpp-tracking en beveiliging van het system.

Hoe werkt een zonne-energie systeem?

Een zonne-energie systeem bestaat uit verschillende onderdelen:

De zonnepanelen:
Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen. In een zonnecel wordt de stralingsenergie van het (zon)licht omgezet in elektrische energie. Meer licht, betekent dus ook meer opgewekte energie.


De omvormer:

Zonnepanelen wekken gelijkstroom op wat door de, bij het systeem geleverde, omvormer wordt omgezet in wisselstroom.


De Kwh meter:

Een groot deel van de door uw DENIM zonnepanelen opgewekte energie zal in de woning worden gebruikt. Het overige deel zal u terug leveren aan het elektriciteitsnet. Dit heet een ‘netkoppeling’. Terug leveren gaat via een Kwh-meter met teruglever registratie. De draaischijfmeter is een voorbeeld van zo’n kWh meter. De draaischijfmeter meet de elektrische energie die van het net wordt afgenomen. Naarmate er meer energie wordt verbruikt, draait de schijf sneller. De meeste draaischijfmeters kunnen twee kanten uit draaien, waardoor energie die aan het net wordt terug geleverd, automatisch wordt verrekend met de afgenomen energie.
Momenteel worden deze meters door de netbeheerders zo veel mogelijk vervangen door de “nieuwe” slimme meters. Deze meters zijn digitaal, kunnen afgenomen en terug geleverde energie registreren en zijn op afstand uit te lezen.


Groepenkast:

De groepenkast zorgt voor de verdeling van de afgenomen en opgewekte elektriciteit tussen de huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet.


Het monitoringssysteem:

Veel omvormer fabrikanten bieden tegenwoordig ook gratis monitoring aan. Met een monitoringssysteem houdt u controle op de prestaties van uw zonne-energiesysteem om uw lange termijn investering veilig te stellen. Met systeemmonitoring kunt u altijd de laatste stand van zaken van uw zonne-energiesysteem monitoren via uw pc of via de app.

Wat is de gemiddelde levensduur van een zonne-energie systeem?

Zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee. Echter, tegenwoordig kunnen panelen steeds langer op het dak blijven liggen. 30 tot 35 jaar is dan ook zeker geen uitzondering meer.

Bij Solarclarity vinden wij dat het rendement van uw zonne-energiesysteem net zo betrouwbaar moet zijn als de zon. Morgen en over pakweg 25 jaar. Daarom ligt onze focus op betrouwbaarheid en op duurzame oplossingen. Technisch en financieel.

Bespaar ik CO2 met mijn zonne-energie systeem?

Ja! Bij energieproductie komt CO2 vrij. Afhankelijk van de productietechnologie verschilt deze uitstoot. Gemiddeld komt bij de productie ongeveer 500 g / kWh vrij.

ONDERHOUD

Hoe vaak moet ik mijn panelen schoonmaken?

Over het algemeen zijn zonnepanelen zelfreinigend en spoelen ze vanzelf schoon door een fikse regenbui. Echter, het is wel verstandig om uw zonnepanelen ca. 2 tot 3 keer per jaar te inspecteren op vervuiling. Let hierbij vooral op vogelpoep.

Hoe maak ik mijn PV Systeem schoon?

Download de brochure.

Nog vragen? Neem contact op via: sales@solarclarity.nl

INSTALLATIE

Hoe moet ik mijn zonnepanelen aansluiten?

Het werken met gelijkstroom kan erg gevaarlijk zijn. Bij weinig of zelfs geen ervaring met het werken met gelijkstroombekabeling of in de stoppenkast raden wij u ten zeerste aan om de installatie te laten uitvoeren door een gekwalificeerd elektrotechnisch installateur. Solarclarity is in geen geval aansprakelijk voor schade aan personen en/of materiaal door onkundig handelen.

Moet een systeem een geaard worden m.b.t. potentiaalvereffening?

Ten alle tijden dienen PV installaties conform NEN1010 en de NPR 5310 geïnstalleerd te worden.

Conform de NEN 1010:2015 geldt het volgende:

Hoofdstuk 411:

Beschermende vereffening

Alle metalen gestellen moeten via beschermingsleidingen met de aardelektrode of aardpunt van de installatie verbonden worden.

De metalen gestellen van het PV-systeem zijn:

 • omvormer
 • metalen delen van het montagesysteem
 • de frames van de panelen
  In sommige gevallen voldoet het om alleen het montagesysteem te aarden. Bij gepoedercoate frames van panelen is dit niet mogelijk.

Automatische uitschakeling

 • aangesloten op een beveiligde eindgroep zonder nadere gebruikers. Mag ook een onderverdeelkast zijn in een bestaande installatie

Aardlekschakelaar

 • Indien nodig: Type B
  • de omvormer tenminste voorziet in een enkelvoudige scheiding tussen AC en DC zijde
  • de installatie tenminste voorziet in een enkelvoudige scheiding tussen omvormer en het toestel voor aardlekbeveiliging dmv gescheiden wikkelingen van een transformator.
  • de omvormer volgens een verklaring van de fabrikant geen toestel voor aardlekbeveiliging van het type B nodig heeft.
 • Dan type A, 712.530.3

712.412.3 Aan de DC-zijde (tot aan de DC-aansluitklemmen van de omvormer) moet materieel, van klasse II worden toegepast.

Ten alle tijden dienen PV installaties conform NEN1010 en de NPR 5310 geïnstalleerd te worden.

Meer weten? Kijk ook eens bij onze opleiding: Solar-Storage & optimization

SUPPORT

Mijn omvormer geeft een storingscode. Wat moet ik doen?

De oorzaak en oplossing van verschillende storingscodes hebben wij geprobeerd samen te vatten op onze pagina
‘Eerste hulp bij Storing’. 

Op deze pagina vindt u per merk de veel voorkomende storingscodes + de mogelijke oplossingen.