Aanvragen SDE+ subsidie najaar 2017

HOE VRAAG JE DE SDE+ SUBSIDIE AAN?

Of u nu een kleine of een grote onderneming heeft, u maakt aanspraak op SDE+ subsidie als uw aanvraag volledig is. Zorg in ieder geval voor:

– Een goed onderbouwd project
– Een sterke haalbaarheidsstudie
– Alle benodigde vergunningen en bijlage

Najaarsronde 2017 – 3 ok 2017 – 09.00 uur.
Ook in 2017 vraagt u SDE+ subsidie aan via het eLoket.  De ronde SDE+ najaar 2017 opent  op 3 oktober 2017 om 9.00 uur. Een aantal weken voor de openstelling van de najaarsronde kunt u uw concept subsidieaanvraag in het eLoket klaarzetten.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag vindt u op mijnrvo.nl.

DE VOORWAARDEN

Zorg er voor dat u tenminste aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Systeem groter dan 15kWp
  • Grootverbruikersaansluiting (>3x80A).
  • Opdracht voor realisering moet binnen één jaar na toekenning van de subsidie worden gegund.
  • Project moet binnen drie jaar zijn gerealiseerd.
  • Aanvraag moet gedaan worden door de exploitant.
  • Project moet worden uitgevoerd zoals aangevraagd.
  • Een haalbaarheidsstudie en exploitatie berekening is verplicht bij systemen >500kWp. Ook bij portfolio‘s.

VOORBEELD

Stel u vraagt in Najaar 2017, in fase 3, subsidie aan voor zonnestroom. Het maximum basisbedrag vanaf fase 3 is 12,8 ct/kWh, en de kostprijs voor grijze energie is €4,4 ct/kWh. We gaan uit van een installatie met een vermogen van 200kWp die 950uur per jaar produceert.

Maximum basisbedrag:      €12,8 ct /kWh
Correctiebedrag:                €4,4, ct /kWh  _

Totaal:                           €8,4 ct/kWh (= 84 €/MWh)

MAXIMALE SUBSIDIABELE JAARPRODUCTIE:

Vermogen installatie:       200 kWp
Vollasturen:                     950 uur / jr  X

Totaal:                    190.000 kWh (= 190 MWh (gedurende een looptijd van 15 jaar)

DE VOORLOPIGE SDE+ BIJDRAGE VOOR 1 JAAR:

190 MWh / jr
€84 /MWh        X

€15.960,-.

De 14 jaren na 2016 krijgt u ook SDE+ subsidie. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van o.a. de kostprijs voor grijze energie.

Voorbeeld berekening

Afbeelding 3