Solar-Log

1200 GPRS

Solar-Log 1200

De Solar-Log 1200 is een universeel talent voor PV-systemen op de particuliere en industriële markt met een maximale systeemgrootte van 100 kWp. Het energiemanagementsysteem biedt naast een nauwkeurige uitval- en opbrengstbewaking vele functies en visualiseringen.

Solar-Log™ Easy Installation

Het zoeken naar omvormers en de internetaanmelding vindt onmiddellijk plaats. Het installatieproces kan via het LCD-statusdisplay worden afgelezen. De Solar-Log kan via de WEB-interface van de computer worden geconfigureerd.

Solar-Log™ Smart Energy

Met een energiemeter kan het eigen stroomverbruik gemeten en grafisch worden weergegeven. De Smart Energy-logica kan afhankelijk van de beschikbare energie afzonderlijke verbruikers activeren en deactiveren.

Solar-Log™ Dashboard

In combinatie met de Solar-Log WEB Enerest™ L en XL geeft het toegang tot alle relevante informatie van het PV-systeem zoals opbrengst, CO2-besparing of prestatie.

Voedingsmanagement

Regeling van de teruglevering met dynamische inachtneming van het eigen verbruik.