Solar-Log

300

Solar-Log 300

De Solar-Log 300, hét multitalent voor kleine PV-systemen, dat naast een perfecte uitval- en opbrengstbewaking talrijke aanvullende functies op het gebied van Smart Energy biedt. Het apparaat is geschikt voor PV-systemen met maximaal 15 kWp en is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met talrijke functies.

Met een eenmalige licentie is een upgrade naar 30 kWp mogelijk.

Solar-Log™ Easy Installation

Het zoeken naar omvormers en de internetaanmelding vindt onmiddellijk plaats. Het installatieproces kan via het LCD-statusdisplay worden afgelezen. De Solar-Log kan via de WEB-interface van de computer worden geconfigureerd.

Solar-Log™ Smart Energy

Met een energiemeter kan het eigen stroomverbruik gemeten en grafisch worden weergegeven. De Smart Energy-logica kan afhankelijk van de beschikbare energie afzonderlijke verbruikers activeren en deactiveren.

Solar-Log WEB Enerest™

Het onlineportaal Solar-Log WEB Enerest™ breidt de weergave- en bewakingsfunctie van de Solar-Log™ uit.

Solar-Log WEB Enerest™ App

Met de gratis Solar-Log™-App kunnen de gegevens en grafische evaluaties via het internet op ieder moment en vanaf iedere plaats op de wereld worden opgeroepen.