SDE+ subsidie najaar 2017

De SDE+ najaar 2017 onderscheidt twee categorieën Zon-PV.

  • Kleinschalige Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp
  • Zon PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp.

De realisatietermijn voor Zon-PV < 1 MWp wordt gewijzigd van drie in anderhalf jaar. Met de wijziging van de realisatietermijn voor deze categorie vervalt de eis om binnen een jaar na subsidiebeschikking RVO.nl de opdrachtverstrekking(en) te sturen.

Let op!
Plaatst u uw zon-installatie op een nieuw te bouwen gebouw? Dan bent u vanaf de najaarsronde verplicht om niet alleen de verleende omgevingsvergunning van het bouwwerk bij uw subsidieaanvraag toe te voegen, maar ook de vergunningsaanvraag.

Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt mag lager zijn dan het maximum fasebedrag. Dit geeft u de kans om uw aanvraag nog meer toe te spitsen op uw business-case. Door uw project met een zo scherp mogelijke prijs in te dienen maakt u meer kans op subsidie.

Het maximum basisbedrag voor zon PV is vastgesteld op €0,128. Dit betekent dat het niet zinvol is te wachten op fase 4 en dat in fase 3 (€0,13) niet het volledige bedrag geclaimd kan worden. Wat dit jaar wel mogelijk is, is intekenen op een tiende van een eurocent. Zo zou er dus in fase drie ingetekend kunnen worden op €0,127.

Indien dit wordt gedaan op de dag dat de SDE wordt overtekend zal dit lagere bod voorrang hebben op andere projecten die inzetten op het volledige fasebedrag van € 0,128. Deze voorrang geldt alleen op de dag van overschrijving.

Maximum basisbedrag

afbeelding 2