SMART ENERGY DESIGN TOOL

POWERED BY SOLAR MONKEY

De Smart Energy Design Tool (SED Tool) is een slimme tool waarmee u binnen enkele minuten zelf uw zonne-energie systeem kunt ontwerpen, uw opbrengst kunt berekenen en direct een order kunt plaatsen. Naast het benodigde materiaal ziet u ook direct welke opbrengsten verwacht mogen worden in de opgegeven situatie.

Kortom, een makkelijke en betrouwbare design- en calculatietool om 24/7 uw zonne-energiesystemen samen te stellen en te bestellen.

Let op! U dient ingelogd te zijn om gebruik te kunnen maken van de Smart Energy Design Tool (SED Tool). U kunt de tool vervolgens vinden onder het kopje ‘Solar Tools’.

WAT IS DE SMART ENERGY DESIGN TOOL?

De Smart Energy Design Tool (SED Tool) combineert satellietbeelden met hoogtekaarten, instralingsdata en kadastrale gegevens. Hierdoor wordt u in staat gesteld o.b.v. een satellietfoto een systeem te dimensioneren (zonnepanelen, omvormer en bevestigingsmateriaal). Door alle data te combineren kan middels ‘ray tracing’ technologie nauwkeurig per paneel worden bepaald hoeveel zonlicht hier door het jaar opvalt en hoeveel opbrengst er in de opgegeven situatie verwacht mag worden.

OUTPUT:

Nadat u uw zonne-energie systeem heeft gedimensioneerd worden de mogelijke omvormerkeuzes getoond voor de getekende zonnepanelenopstelling en wordt op basis van deze opstelling het bijbehorende montagemateriaal bepaald. De output bestaat dan ook niet enkel uit een materiaallijst maar ook een opbrengstberekening inclusief schaduwanalyse.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Via onderstaande button vindt u een volledige gebruiksaanwijzing voor het ontwerpen, calculeren en bestellen van een zonne-energiesysteem via de Smart Energy Design Tool (SED Tool). Heeft u na het lezen hiervan nog steeds vragen? Stel die dan via sales@solarclarity.nl, of door te bellen met 0294 745777. We staan altijd voor u klaar om vragen te beantwoorden!