STIJGENDE STROOMPRIJZEN

HOOG TIJD OM ZELF TE PRODUCEREN.

De ingevoerde forfaitaire heffing voor gebruikers, de stijgende BTW en de afschaffing van de regeling ‘Gratis elektriciteit’ zijn de voornaamste redenen voor een forse stroomprijs stijging in 2016.
Hoog tijd dus om over te stappen op zonne-energie.

3 REDENEN STIJGENDE STROOMPRIJZEN:

  • POLITIEKE BESLISSINGEN

TURTELTAX:

In oktober 2015 kondigde voormalig minister van Energie Annemie   Turtelboom een nieuwe forfaitaire heffing aan voor alle verbruikers:  de ‘Turteltax’.

  • STIJGING BTW

BTW per 1 sep 2015 – van 6% naar 21%

  • REGELING ‘GRATIS ELEKTRICITEIT AFGESCHAFT

Per 1 jan 2016 regeling ‘Gratis elektriciteit’ afgeschaft

Turteltax – overzicht verbruik & heffing

WAAROM KIEST U VOOR ZONNE-ENERGIE?

BIJ TRADITIONELE ENERGIELEVERANCIERS:

Gemiddelde prijs bij traditionele energieleveranciers: 0,26 €/kWh

Verwachte prijsstijging per jaar : +/-  4% per jaar !!

Evolutie energieprijzen met 4% stijging/jaar
2016 : 0,260 €/kWh
2024 : 0,310 €/kWh
2029 : 0,380 €/kWh

Wat betekent dit voor uw budget ?
(basis: gemiddeld verbruik van 4500 kWh/jaar)

2016 : €1170
2024 : €1395
2029 : €1710

HOOG TIJD OM ZELF TE PRODUCEREN!!

UW TERUGVERDIENTIJD:
VOORBEELD GEBASEERD OP HUIS >10
jaar (6% BTW)

Systeem: 5000Wp
Kosten: €7500 (ex BTW) = €7950 (incl. BTW)

Productie is factor 0,9.
Stroomprijs = €0,26

5000 x 0,9 = 4500 kWp per jaar
4500 x €0,26 = €1170

7950 \ 1170 = 6,8jaar (= 6 jaar & 10 maanden)
(Let op: degradatie van de productie & verhoging stroomprijs niet meegenomen.)

ZONNE-ENERGIE:

VASTE PRIJS GEDURENDE 20 JAAR

ONAFHANKELIJK VAN LEVERANCIER

ZELF VOORZIENEND

CO2 NEUTRAAL

KLAAR VOOR DE TOEKOMST!