Subsidie & Financiering

Solarclarity ontwikkelt, realiseert en financiert grootschalige
zonne-energie projecten voor installateurs & dakeigenaren.

SDE+ Subsidie

De realisatie van (grotere) solarprojecten (>15kWp) wordt in Nederland gestimuleerd middels de SDE+ subsidie. Deze subsidie compenseert de meerprijs voor de opwekking van duurzame energie.

U komt voor deze subsidie in aanmerking als u voldoet aan de volgende criteria:

  • Het zonne-energie systeem heeft een vermogen van 15kWp of meer
  • U heeft een grootverbruikaansluiting ( > 3×80 Ampère)
subpaginaimage

Het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag dat de investeerder in de duurzame opwekking krijgt wordt jaarlijks vastgesteld op basis van twee bedragen: het basis- en het correctiebedrag.

  • Basisbedrag: De gemiddelde kostprijs van een installatie uitgedrukt in €/kWh. Het basisbedrag wordt ieder jaar per productgroep door de overheid bepaald. Dit basisbedrag staat voor een aantal jaar vast (15 jaar bij zonnepanelen).
  • Correctiebedrag: De gemiddelde elektriciteitsprijs van een jaar. Dit bedrag wordt ieder jaar door de overheid bepaald.
  • Subsidiebedrag per kWh: Basisbedrag min het correctiebedrag.

Hulp nodig bij uw SDE+ aanvraag, of heeft uw bedrijf inmiddels een subsidie toezegging gekregen? Neem contact op, wij helpen u graag verder.

Financiering
Kleinere solarprojecten zijn doorgaans goed te financieren uit eigen vermogen en vereisen geen financieringsoplossing. Voor grotere projecten is dat anders. Bekijk onze financieringsoplossingen.

Financial Lease Solarclarity

Financial Lease

Financial Lease is een (zakelijke) lening, voor een object, op uw bedrijf met of zonder slottermijn. In het termijnbedrag zit een rente- en een afossingscomponent. U bent economisch eigenaar van het zonne-energiesysteem tijdens de looptijd van het contract. Na afoop van het leasecontract wordt u tevens juridisch eigenaar van het systeem.

Operational Lease Solarclarity

Operational Lease

Wilt u het zonne-energiesysteem liever niet op de balans, geen administratieve lasten en ook geen risico lopen? Kies dan voor Operational Lease. Hiermee bent u zowel economisch als juridisch géén eigenaar van het systeem. Ook na afloop van de contractperiode wordt u geen eigenaar.