TEAM SOLARCLARITY

Het Solarclarity Team is groeiende voorbij 100 enthousiaste en toegewijde medewerkers, sterk in hun eigen specialisme, allemaal met hetzelfde doel!

Bij Solarclarity staan de mensen centraal. In de dynamische markt waarin Solarclarity opereert, zijn aanpassingsvermogen en innovatie nóg belangrijker dan efficiëntie en kostenreductie. Onze medewerkers zijn de sleutel. Zij weten hoe zij vanuit hun plek in de organisatie bijdragen aan het bedrijfsdoel: zonnestroom tot de dominante energiebron maken. In ons bedrijf dagen we iedereen uit om mee te denken, we benutten talenten en er is ruimte voor een afwijkende mening. Fouten maken mag, als er maar van geleerd wordt. We vinden elkaar. We gaan het gesprek aan en zoeken de verbinding met elkaar, met onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Dat geeft energie!

Vijf kernwaarden

De bedrijfscultuur van Solarclarity kun je omschrijven aan de hand van vijf kernwaarden. Daar nemen we mensen op aan en daar coachen we op, in de dagelijkse operatie en in de ontwikkelcyclus.

Wij zijn moedig

Ons streven is om zonnestroom de grootste elektriciteitsbron te maken. Die situatie zullen we zelf moeten creëren en dat doel zal niet bereikt worden zonder de nodige uitdagingen, obstakels en weerstand. We gaan uitdagingen dan ook niet uit de weg. We staan open voor het geven en ontvangen van feedback en hebben de moed om te leren. We varen onze eigen koers en durven onze eigen keuzes te maken. We nemen beslissingen, ook als deze moeilijk zijn.

Wij dragen bij

Solarclarity rekent op al haar medewerkers om zich in te zetten voor het doel en de bedrijfscultuur van de organisatie. Iedereen maakt deel uit van het succes het bedrijf en de voortgang van de energietransitie. Omdat ieders rol er toe doet, zet iedereen zich in en zoekt iedereen voortdurend naar mogelijkheden om te verbeteren.

We zijn klantgericht

We weten wat onze klanten bezig houdt. We kennen hun knelpunten en streven er naar deze weg te nemen. ‘Klant’ geldt in deze betekenis niet alleen extern maar ook intern; het gaat om alle mensen die afhankelijk zijn van onze prestaties om verder te komen.

We zijn vooruitstrevend

De zonnestroommarkt verandert voortdurend. Leren en innoveren staan daarom centraal. Solarclarity staat open voor deze veranderingen en we helpen elkaar, onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden zich aan te passen. We staan open voor nieuwe ideeën, inzichten en ontwikkelingen. We kijken ver vooruit en we berusten niet in wat er is, maar streven naar de door ons gewenste situatie.

We werken samen

De zon tot grootste bron van ons elektriciteitssysteem maken, is een grote stap. We gaan dat doel alleen bereiken als we in- en extern samenwerken met anderen. Van anderen kunnen we leren, met anderen kunnen we meer, samen kunnen we iedere uitdaging aan.

BEKIJK ONZE VACATURES