ZRN inzamelpunt

SOLARCLARITY IS EEN ZRN INZAMELPUNT

STICHTING ZONNE-ENERGIE RECYCLING NEDERLAND

STICHTING ZONNE-ENERGIE RECYCLING NEDERLAND

Sinds februari 2014 is de AEEA wetgeving (Afgedankt Elektrisch en Elektronisch Afval) ook voor zonnepanelen van kracht. Hierdoor zijn partijen die zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten verantwoordelijk geworden voor de inname en verwerking van deze producten aan het einde van hun levensduur.

Om aan haar verplichting te voldoen om zorg te dragen voor een goede milieuvriendelijke verwerking van zonnepanelen en omvormers aan het eind van hun levensduur is Solarclarity aangesloten bij Stichting Zonne-energie Recycling Nederland. Een stichting welke is opgericht vóór en dóór de branche, met ondersteuning van Holland Solar.

Stichting ZRN zorgt er voor dat kapotte zonnepanelen worden gedemonteerd en dat het verwerkte materiaal kan worden gebruikt om grondstoffen te creëren voor nieuwe panelen.

1. HOE WERKT HET TERUGLEVEREN VAN ZONNEPANELEN / OMVORMERS VIA ZRN:

U kunt bij ZRN terecht voor het recyclen van zowel zonnepanelen als omvormers. De producten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

OMVORMERS KUNNEN ALTIJD WORDEN INGELEVERD MITS DEZE:

  • Niet verbrand zijn
  • Niet extreem vervuild zijn

< 30 ZONNEPANELEN:

Minder dan 30 zonnepanelen inleveren:

  • U dient in het bezit te zijn van de originele aankoopfactuur.
  • U betaalt 6 euro per ingeleverd paneel +30 euro handelingsfee

Klik hier voor de afval procedure

> 30 ZONNEPANELEN:

Meer dan 30 zonnepanelen inleveren:

  • U dient in het bezit te zijn van de originele aankoopfactuur.
  • U dient in het afgelopen half jaar bij Solarclarity te hebben besteld.

Klik hier voor de afval procedure

2. HOE DIENEN DE PRODUCTEN TE WORDEN INGELEVERD?

De producten die u wilt recyclen dienen per soort ingeleverd te worden op pallets of in dozen. Een mix van verschillende merken en types is toegestaan.

Stap 1:  U vult het ZRN innameformulier in, en voegt deze bij de artikelen ter acceptatie van de goederen. Download hier het ZRN innameformulier.

Stap 2:  U maakt een afspraak met het Solarclarity team om uw te recycleren producten in te komen leveren.
T: +31 (0) 294 745 700 | E: ZRN@solarclarity.nl

Stap 3: Indien dit op uw recyclering van toepassing is (zie punt 1) ontvangt u een factuur van €6,- per ingeleverd paneel + een handelingsfee van €30,-. (ex. BTW).

3. UITZONDERINGEN TER AANVAARDING VAN TERUGNAME

  • Zonnepanelen zonder volledige aankoopfactuur
  • Volledig of deels verbrande panelen en/of omvormers
  • Extreem vervuilde omvormers en/of panelen

4. WANNEER KUNNEN GOEDEREN WORDEN INGELEVERD?

Te recyclen zonnepanelen en/of omvormers kunnen uitsluitend op afspraak ingeleverd worden. Voor afspraken tijdens openingstijden kunt u contact opnemen met:

Solarclarity BV
Hogeweyselaan 145
1382 JK Weesp
T: 0294 – 745 777
E: ZRN@solarclarity.nl